ARTHO PLUS-HD PAIN KILLER OIL-(120ml)

₹ 255 ₹ 265
Availability: In Stock

दर्द नाशक तैल

Dhattura 5%w/v
Kanyasara 5%w/v
Methi 5%w/v
Hingu 5%w/v
Ajamoda 5%w/v
Asana 5%w/v
Karanja 5%w/v
Jatiphala 5%w/v
Brhati 5%w/v
Asvagandha 5%w/v
Kumkuma(keshar) 2%w/v
Sunthi 5%w/v
Daruharidra 5%w/v
Tailaparna Taila 8%w/v
Sarsapa Taila Q.S.

Available Options

+